Introduction | Arthur Evans | Archive Overview | Aegean Collection

List of Sites from the Islands


Drawing by Thomas Burgon of a Cycladic figurine from Syros with traces of paint still preserved on its surface, 1809.

 1. Aegina
 2. Amorgos
 3. Amorgos - Arkesine
 4. Amorgos - Kapros
 5. Amorgos - Tze Vigles
 6. Chios - Emborio
 7. Ithaca
 8. Karpathos
 9. Kalymnos
 10. Kos - Seraglio
 11. Lesbos - Thermi
 12. Melos
 13. Melos - Pelos
 14. Melos - Phylakopi
 15. Naxos
 16. Naxos - Akrotiri?
 17. Naxos - Apollonas
 18. Naxos - Drakatis?
 19. Naxos - Karnaki
 20. Naxos - Kastraki
 21. Naxos - Komiaki
 22. Naxos - Louros
 23. Naxos - Trymalia
 24. Paros
 25. Paros - Lefkes
 26. Paros - Tsipidous
 27. Rhodes
 28. Rhodes - Ialysos
 29. Rhodes - Lindos
 30. Rhodes - Yelandros
 31. Samos
 32. Syros - Chalandriani
 33. Thera


Drawing by Thomas Burgon of a Cycladic figurine from Syros with traces of paint still preserved on its surface, 1809.